LINUS NUMERASI

Konstruk Numerasi

Konstruk 1
Keupayaan pranombor dan mengenal angka. 
Konstruk 2
Keupayaan membilang.
Konstruk 3
 Keupayaan memahami nilai nombor.
Konstruk 4
Keupayaan membuat seriasi.
Konstruk 5
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia.
Konstruk 6
 Keupayaan menyatakan waktu.
Konstruk 7
Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Konstruk 8
Keupayaan mengendalikan operasi asas  melibatkan mata wang Malaysia.
Konstruk 9
 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.
Konstruk 10
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.
Konstruk 11
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.
Konstruk 12
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian  melibatkan mata wang, masa dan ukuran  panjang.