Sabtu, 1 Oktober 2011

Kem Kepimpinan Pengawas SKJ 2011Takwin Akademik Program Pensiswazahan Guru - UPSI

SEMESTER 1 ( Semester 2 Bagi Program Pengsiswazahan Guru )

AKTIVITI         TEMPOH        TARIKH
Kuliah 8 Minggu  12.09.2011 - 04.11.2011 
Cuti Pertengahan Semester 1 Minggu  05.11.2011 - 13.11.2011
Kuliah 6 Minggu  14.11.2011 - 23.12.2011
Minggu Ulang Kaji 1 Minggu  24.12.2011 - 02.01.2012
Peperiksaan 3 Minggu  03.01.2012 - 20.01.2012
Cuti Semester 4 Minggu  21.01.2012 - 19.02.2012

Konstruk Numerasi

Konstruk 1 
Keupayaan pranombor dan mengenal angka
Konstruk 2 
Keupayaan membilang.
Konstruk 3 
Keupayaan memahami nilai nombor.
Konstruk 4 
 Keupayaan membuat seriasi.
Konstruk 5  
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia.
Konstruk 6  
Keupayaan menyatakan waktu.
Konstruk 7 
Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Konstruk 8  
Keupayaan mengendalikan operasi asas 
melibatkan mata wang Malaysia.
Konstruk 9 
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim
objek dan isipadu.
Konstruk 10 
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada 
ayat matematik dan sebaliknya.
Konstruk 11  
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad 
kepada nombor bulat.
Konstruk 12  
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan 
kemahiran dalam kehidupan harian  
melibatkan mata wang, masa dan ukuran
panjang.