Sabtu, 1 Oktober 2011

Konstruk Numerasi

Konstruk 1 
Keupayaan pranombor dan mengenal angka
Konstruk 2 
Keupayaan membilang.
Konstruk 3 
Keupayaan memahami nilai nombor.
Konstruk 4 
 Keupayaan membuat seriasi.
Konstruk 5  
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia.
Konstruk 6  
Keupayaan menyatakan waktu.
Konstruk 7 
Keupayaan mengendalikan operasi asas.
Konstruk 8  
Keupayaan mengendalikan operasi asas 
melibatkan mata wang Malaysia.
Konstruk 9 
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim
objek dan isipadu.
Konstruk 10 
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada 
ayat matematik dan sebaliknya.
Konstruk 11  
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad 
kepada nombor bulat.
Konstruk 12  
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan 
kemahiran dalam kehidupan harian  
melibatkan mata wang, masa dan ukuran
panjang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan